Pagerzz Bilişim A.Ş. Kullanım Koşullarına Hoş Geldiniz!
Hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Pagerzz Bilişim A.Ş.‘in Genel Hüküm ve Koşulları (GTC) (Mart 2020 itibariyle)

1. KAPSAM

1.1 Aşağıdaki genel şartlar ve koşullar, bundan böyle “müşteri” olarak anılacak sözleşme ortağı ile bu sözleşme uyarınca, bundan böyle “Pagerzz” olarak anılacak olan tüm Pagerzz Bilişim A.Ş. yasal işlemleri için geçerlidir. Müşterinin kendi şart ve koşulları geçerli değildir. Bu, Pagerzz Bilişim A.Ş.’nın müşterinin şart ve koşullarının kabulüne açıkça itiraz etmemesi durumunda da geçerlidir.

1.2 Bu genel hüküm ve koşullardaki değişiklikler müşteriye yazılı olarak bildirilecektir. Müşteri yazılı olarak itiraz etmezse onaylanmış kabul edilir. Müşteri, itirazın ilan edilmesinden sonraki dört hafta içinde itirazı Pagerzz Bilişim A.Ş. ‘ye göndermelidir. Müşteri zamanında itiraz ederse, sözleşme daha önce geçerli olan koşullar altında devam edecektir.

 

2. KULLANICI HESABI

Pagerzz Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişmek ve bunları kullanabilmek için öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturulmalı.

Kullanıcı Hesabı ayarlarından herhangi birine müşteri dışında bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi işlem yapabilir. Bu durumda tüm işlemler Müşteri adına ve namına yapılmış olarak kabul edilir.

Bu nedenle müşteri Kullanıcı Hesabına ait oturum açma bilgilerini gizli tutmalı ve sadece güvendiği kişilerin bunlara erişimine izin vermeli. Müşteri tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabında yapılacak tüm işlemler ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle Müşteri’ye ait olacak.

Tek ve yegâne hak sahibi olduğu Kullanıcı Hesabını oluştururken müşteri Pagerzz’e sağladığı bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresi de dâhil olmak üzere, müşteriye ait iletişim ve fatura bilgilerin verilmesi tavsiye edelir.

 

3. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, Web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmek isterse tüm yükümlülük ve çıkabilicek sorunlar müşteriye aittir.

Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini Pagerzz Bilisim A.S’den de talep edebilir.

Müşteri, Pagerzz tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Pagerzz’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca web sitesinin tasarımının kopyalanarak bir başka sitede kullanılması Pagerzz’in yazılı iznine bağlıdır.

Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Pagerzz’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Müşteri, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında Pagerzz mesul olmayacaktır. Müşteri bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı Pagerzz‘ den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

4. SÖZLEŞME SONUCU

 Pagerzz  ile yapılan sözleşme, online sipariş ve Pagerzz tarafından verilen sipariş teyidi ile gerçekleşir.

 

5. HİZMETLERİN KAPSAMI

5.1 Müşterinin istek ve bilgilerine dayanarak, Pagerzz tarafından oluşturulan Pagerzz web sitesi seçilen tarife paketine göre güncellenir ve bakımı yapılır. Değişiklikler mümkün olduğunca çabuk yapılır, ancak işlem süresi değişikliklerin çabasına ve miktarına bağlıdır. Pagerzz tüm değişiklik taleplerini tarife paketleri çerçevesinde eşleme hakkına sahip olsa bile, bu talep müşterinin tarafında mevcut değildir. Şüphe duyulduğunda, tarife kapsamında bir değişiklik yapıp yapamayacağına ilişkin karar Pagerzz’e aittir. Web sitesinin tamamen yeniden tasarlanması veya yeniden yapılandırılması hizmetlerin bir parçası değildir ve ayrıca sipariş edilebilir.

5.2 Geri bildirim ve değişiklik talepleri Pagerzz tarafından sağlanan “Hesabım” portalı üzerinden veya service@pagerzz.com adresine e-posta ile gönderilecektir. Prensipte, yerinde randevulara katılma hakkı yoktur. Hiçbir koşulda Pagerzz iş binaları önceden randevu alınmadan ziyaret edilemez.

5.3 Pagerzz web siteleri, teknik olarak ve içerik olarak sunulan tarife paketlerinin bir parçası olarak çoğaltılabilen arama motorları seçeneklerine göre optimize edilmiştir. İnternette veya arama motorlarında özel bir satılabilirlik garanti edilemez ve hizmet kapsamının bir parçası değildir.

5.4 Sunulan hizmetlerin kullanılabilirliği yalnızca İnternet arayüzüne kadar garanti edilir. Bununla birlikte, hala kullanılabilirlik konusunda Pagerzz’nın etki alanının ötesinde kısıtlamalar olabilir.

 

6. MÜŞTERİNİN KATILIMI

Başarı ve kalite, web sitesinin ve diğer ek hizmetlerin hızlı bir şekilde tamamlanması, büyük ölçüde müşterinin katılımının kalitesine ve dakikliğine bağlıdır. Her iki taraf için hızlı bir işlem sağlamak amacıyla müşteri, gerekli bildirimleri aldıktan sonra gerekli verileri ve bilgileri e-postayla support@pagerzz.com adresine gönderecektir. Web sitesi veya ek bir hizmet, müşterinin sorumlu olduğu koşullar nedeniyle tamamlanamadığı veya zamanında tamamlanamadığı sürece, bunun müşterinin ödeme yükümlülüğü üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 

7. ALAN ADI VE E-POSTA 

7.1 Üst düzey alan adları sözleşmenin bir parçası olduğu sürece, ilgili kuruluşun geçerli genel hüküm ve koşulları geçerlidir. “.De” alan adları sözleşmenin konusuysa, DENIC alan şartlarına ek olarak alan adı yönergeleri de geçerlidir.

7.2 Etki alanlarını satın alırken ve / veya muhafaza ederken, Pagerzz, müşteri adına bir aracı görevi görür.

7.3 Müşteri alan adının kaybını derhal Pagerzz ‘e bildirmekle yükümlüdür.

 

8. SORUMLULUK

8.1 Pagerzz, özellikle teknik ilerleme kaydediliyorsa, gerekli göründüğü ve kötüye kullanımı önlediği takdirde, genişletme, değiştirme, silme ve iyileştirme hakkını saklı tutar. Teknik, yasal veya ticari çerçeve değişirse ve Pagerzz teklif veya teklifin bir parçasıyla ilgili sözleşme performansını önemli ölçüde daha zor hale getirirse, Pagerzz sunulan hizmetleri değiştirebilir, durdurabilir veya yalnızca daha yüksek bir ücret karşılığında sunmaya devam edebilir.

8.2 Pagerzz, yukarıda belirtilen anlamda önemli bir artış hakkında müşteriyi zamanında bilgilendirecek ve makul bir süre sonra makul bir ücret artışı talep edecek veya değişikliği yapacak veya hizmeti durduracaktır.

8.3 Müşteri yazılı olarak itiraz etmediği veya değişikliğin ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedmedikçe değişiklikler onaylanmış kabul edilir. Pagerzz, bu son tarihi ve bildirimdeki sonuçlarını özellikle belirtecektir.

 

9. GİZLİLİK

Pagerzz Hizmetlerinin bazı bölümleri belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. Pagerzz ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri Pagerzz Hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların Pagerzz Hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Platformları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dâhil olmak üzere, Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Veri Koruma Beyanını ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin bu konudaki politikalarını düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

 

10. ÖDEME KOŞULLARI

10.1 Ücrete dayalı hizmet paketlerinin kullanımı ve sözleşme süresi için önceden ödenmesi gereken üçüncü taraf sağlayıcıların ek hizmetleri için ücretler uygulanır.

10.2 Olası ödeme yöntemleri, ürün bilgilerinde ve / veya sipariş sürecinde Pagerzz kullanıcısına gösterilir.

10.3 Ücrete dayalı hizmet paketleri faturaları Pagerzz kullanıcılarına PDF formatında sunulur.

10.4 Pagerzz, Müşteriye çesitli ödeme imkanlari tanımaktadır (Kredi Kartı, Tek çekim, Taksitlendirme ödeme).

10.5 Hizmet sağlayıcı, ücretler ödenmezse Pagerzz kullanıcısının barındırmasınıda kapatma hakkına sahiptir.

10.6 Pagerzz, hata veya gecikmenin müşterinin sorumluluğu olması koşuluyla, web sitesinin yanlış veya geç ödeme nedeniyle engellenmesinden kaynaklanan hatalar, hasar veya satış kaybı için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10.7 Ödemeler, TL ile yapılır.

10.8 Aksi belirtilmedikçe, indirimler veya özel teklifler ilk sözleşme süresi için geçerlidir..

10.9 Müşterinin vadesi gelen ödemelerde gecikme olması durumunda, Pagerzz ödenmemiş tutarın ödenmesine ve sonuçta ortaya çıkan masrafların müşteriye iletilmesine kadar daha fazla hizmet sunmama hakkını saklı tutar. Otomatik ödeme ayarlanmamış ise, Pagerzz toplu ödeme alabilir.

 

11. SÖZLEŞMELER VE FESİHLER

 11.1 İlgili hizmet açıklamasında aksi belirtilmedikçe, sözleşmenin ilgili sürenin bitiminden 3 ay önce iptal edilmemesi durumunda, ücretlendirilebilir paketlere ilişkin sözleşme, ilk kararlaştırılan süre kadar uzar. Müşteri bu uzantıya zamanında itiraz etmezse veya sözleşmeyi zamanında sonlandırmazsa, sözleşme uzatması kabul edilmiş sayılır.

11.2 İptaller Pagerzz Müşterisi tarafından Pagerzz’e metin biçiminde (örn. Faks, e-posta, mektup) gönderilebilir. E-posta ile iptal durumunda, Pagerzz müşterisi Pagerzz web sitesine bir iletişim adresi olarak kaydettiği e-posta adresinden gönderilmelidir.

11.3 Fesih bir sonraki iş gününde veya sözleşme süresinin sonunda yapılabilir. Bir sonraki iş gününe kadar fesih halinde, özellikle madde 11.4 kapsamındaki koşullar uygulanır.

11.4 Fesih veya iptal durumunda, sözleşme süresi dolmadan ön ödemeli ücretler geri ödenmez.

11.5 Pagerzz müşterisi, belirli hizmet paketleri için ek hizmetler sipariş etme seçeneğine sahiptir. Pagerzz müşterisi bu ek hizmetlerden birini veya daha fazlasını sonlandırırsa, sözleşme ilişkisi etkilenmez.

11.6 3 aylık bir süre için gerekçe göstermeden Pagerzz sözleşme ilişkisini feshetme hakkına sahib. Bu durumda peşin ödenen ücretler iade edilecektir.

11.7 Tarafların her birinin olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez.

 

12. TİCARİ MARKA HAKLARI / TELİF HAKLARI

12.1 Pagerzz ‘ın açık onayı olmadan tasarımlar, son çizimler ve dijital veriler orijinalinde veya çoğaltılmasında değiştirilemez.

12.2 Pagerzz, ilgili amaç için gerekli kullanım haklarını müşteriye aktarır. Aksi kararlaştırılmadıkça, sadece basit bir kullanım hakkı devredilir. Müşterinin kullanım haklarının üçüncü kişilere devri, müşteri ile Pagerzz arasında önceden yazılı bir anlaşma yapılmasını gerektirir.

12.3 Müşteri, Pagerzz’e müşteri şirketini web sitesi, logo ve ilgili bağlantıyı satış ve pazarlama amaçlarıyla (ör. Çevrimiçi, broşürlerde, yayınlarda) referans olarak kullanma konusunda münhasır olmayan bir hak verir.

 

13. HAKLARIN DEVRİ

13.1 Pagerzz, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir veya daha fazla üçüncü tarafa devredebilir (sözleşmenin devri). Sözleşme kabul edilirse, müşteri önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

13.2 Müşteri, bu sözleşmeden doğan haklarını ve yükümlülüklerini Pagerzz’ın önceden onayı ile üçüncü taraflara devretme hakkına sahiptir.

 

14. SORUMLULUK

14.1 Müşteri, sağladığı verileri (örneğin metinler, fotoğraflar, logolar ve grafikler, vb.) kullanma ve aktarma ve geçerli yasal hükümlere uyma hakkına sahip olmalidir. Müşteri ayrıca, sağladığı verilerin üçüncü taraf haklarından arınmış olduğunu ve yürürlükteki yasalarla uyumlu olduğunu garanti eder. Müşteri, web sitesinin içeriği için tüm sorumluluğu üstlenir ve Pagerzz’i tamamen ve herhangi bir rekabet, telif hakkı, isim ve ticari marka yasasının yanı sıra üçüncü tarafların diğer taleplerinden kaynaklanan sınırlamalar olmaksızın tazmin eder. Müşteri, talebi üzerine web sitesinde yapılan değişikliklerden sorumludur. Pagerzz’in müşteri tarafından sağlanan verilerin içeriğini kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

14.2 Yasal bildirimde bulunma yükümlülüğü müşteriye aittir.

14.3 Pagerzz’e veya onun vekaleten ajanlarına karşı kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışlara dayanmadıkça, Pagerzz’e karşı tazminat talepleri hariç tutulmuştur. Tazminat talebinde bulunma süresi üç yıldır ve tazminat ödeme yükümlülüğünü tetikleyen fiilin yerine getirilmesi ile başlar.

14.4 Pagerzz’in yükümlülüğü, sözleşme tamamlandığında veya en geç görev ihlali yapıldığında öngörülebilen bu tür karşılaştırılabilir işlemlerin tipik zararıyla sınırlıdır.

 

15. DİĞER HÜKÜMLER

15.1 Bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir sözlü yan anlaşma yoktur.

15.2 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya etkisiz hale gelmesi durumunda, sözleşmenin etkinliği etkilenmeyecektir. Bu durumda taraflar, etkisiz hükmü ekonomik amaca olabildiğince yaklaşan bir hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler.

 

16. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

17. MÜŞTERI HIZMETLERI İLETIŞIM BILGILERI

Müşteri Hizmetleri birimimizle iletişime geçmek için aşağıda belirtilen seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

17.1 Aşağıdaki adresten erişilebilen Pagerzz Yardım Merkezine giderek: https://pagerzz.com/iletisim

17.2 Aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı göndererek: service@pagerzz.com